دسته بندی ها

اخبار و مقالات

اخبار و مقالات

تو این بخش ما تمام اخبار های روز و مقالات اموزشی رو اپلود می کنیم.

برای اطلاع بیشتر از محصولات ما می تونین با کارشناسان ما تو سرورتیک تماس بگیرید.

خبر اطلاعاتی دربارهٔ وقایع جاری است که از طریق رسانه‌های مختلف ارائه می‌شود مانند: چاپ خبر، پخش زنده، ارتباطات الکترونیکی، یا از طریق شهادت ناظران و شاهدان رویدادها.

اخبار و مقالاتاخبار و مقالات

موضوعات مشترک گزارش‌های خبری شامل جنگ، دولت، سیاست، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، تجارت، مد و سرگرمی و همچنین رویدادهای ورزشی، رویدادهای عجیب و غریب یا غیر معمول است.

1اخبار و مقالات

اعلامیه‌های دولتی، در مورد تشریفات سلطنتی، قوانین، مالیات، بهداشت عمومی، حوادث و جنایتکاران، از زمان‌های بسیار قدیم اخبار لقب گرفته‌اند. تحولات فن آوری و اجتماعی سرعت انتشار اخبار را افزایش داده و بر محتوا و شیوه ی ارائه ی آن نیز تأثیر گذاشته‌است.